Om een afspraak te maken in ons agentschap

UW GEGEVENS


Telefoonnummer


Kies het agentschap waardoor u gecontacteerd wenst te worden
Ik wens :*
Uren waarop u gebeld wenst te worden
in de voormiddag :
tussen en
in de namiddag :
tussen en
UW BERICHT (facultatief)

* Verplichte informatie

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd en verwerkt om een afspraak te maken in één van onze agentschappen door Partners Verzekeringen NV, Koning Albert II-laan 2 te 1000 Brussel, als verwerkingsverantwoordelijke. Met betrekking tot uw gegevens, beschikt u over een recht op toegang, verbetering, uitwissing en kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door een verzoek te sturen naar Partners Verzekeringen. Meer info op: https://www.partners.be/nl/privacy/bescherming-van-uw-persoongegevens.html