Segmenteringsbeleid

De Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering gemotoriseerde voertuigen

Hieronder vindt u een overzicht van de segmentatiecriteria waarmee wij rekening houden bij het beoordelen van een risico dat ons gevraagd werd te verzekeren in het kader van de Burgerlijke Aansprakelijkheid gemotoriseerde voertuigen.
Deze criteria zijn doorslaggevend voor ons om een specifiek risico al dan niet te aanvaarden, voor de tariferingsvoorwaarden en de omvang van de dekking die worden aangeboden.
Deze criteria kunnen ook een rol spelen in de evaluatie van het risico in de loop van de verzekeringsovereenkomst (wijziging, vermindering, verzwaring of opzegging).

Segmenteringscriteria

Aanvaarding Tarifering Omvang van de dekking
Leeftijd van de bestuurders
Dit criterium kan een impact hebben op het voorkomen van schadegevallen en op de ernst ervan.
Anciënniteit van het rijbewijs van de bestuurders
De rijervaring van een persoon vermindert het risico op ongevallen. Een “beginnende” bestuurder loopt een groter risico op ongevallen dan een ervaren bestuurder van dezelfde leeftijd.
Antecedenten tijdens de 5 laatste jaren
De mate en het aantal schadegevallen, de omstandigheden van vorige schadegevallen evenals de verzwarende omstandigheden (intrekking van het rijbewijs en/of veroordeling wegens alcoholintoxicatie of drugsgebruik, vluchtmisdrijf, ...) zijn indicatoren die het mogelijk maken om de kans op toekomstige schadegevallen te evalueren.
Bonus-Malusgraad
De bonus-malusgraad is een inschatting van het risico op ongevallen op basis van de rijervaring en schadegevallen in het verleden. Hoe hoger de graad, hoe groter het risico op ongevallen.
Adres van de verzekeringnemer
De omgeving (platteland of stad) beïnvloedt de blootstelling aan het risico op ongevallen. Wij verzekeren bovendien enkel de risico's die zich in België bevinden conform onze erkenning voor de BA-verzekering auto.
Karakteristieken van het voertuig
De kenmerken van het voertuig (merk, model, vermogen, sportief karakter, carrosserietype, ...) maken het mogelijk het gedrag van de bestuurder in te schatten evenals het mogelijke gevaar van het voertuig, welke beiden een invloed hebben op de ernst van schadegevallen.
Gebruik van het voertuig (gebruik, kilometerstand, ...) en het beroep van de verzekeringnemer
Het gebruik van het voertuig (privé of professioneel) evenals het aantal afgelegde kilometers beïnvloeden het risico. Zo kunnen bepaalde types van professioneel gebruik van het voertuig onderworpen zijn aan een groter aantal schadegevallen.
Verzekeringspakket van de verzekeringnemer bij onze maatschappij
De afwezigheid van een vooraf bestaande relatie met de verzekeringnemer kan een impact hebben op het gerechtmatigd vertrouwen van de verzekeraar. De verzekeringscontracten evenals schadewaarborgen voor auto's, die al afgesloten werden bij de verzekeringsmaatschappij, geven een overzicht van de algemene schade en verminderen het risico op fraude.
Opzeggen van een contract door onze maatschappij of een andere verzekeraar of een risico verzekerd door het Tarificatiebureau
Deze criteria stellen ons in staat om het risico en de aanvaarding ervan in te schatten.
Betwiste Zaken
Een procedure die werd opgestart tegen de verzekeringnemer ten gevolge van wanbetalingen kan een impact hebben op de aanvaarding van het risico.

De Rechtsbijstand Auto

De waarborg Rechtsbijstand is afhankelijk van de aanvaarding van de waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid gemotoriseerde voertuigen. Het tarief wordt bepaald in functie van het gebruik van het voertuig.

Om een contract te onderschrijven

Verandering van verzekering ? Alles is voorzien : U kan het contract bij Partners nu reeds onderschrijven, het zal aanvang nemen op de einddatum van uw huidig contract.

Om deze laatste op te zeggen, vindt u de opzegbrief on line.