Gezin Segmentatiebeleid

Segmentatiebeleid

Verzekering Familiale Burgerlijke aansprakelijkheid

Hieronder vindt u een overzicht van de segmentatiecriteria waarmee wij rekening houden bij de beoordeling van een risico Familiale Burgerlijke aansprakelijkheid.
Deze criteria zijn doorslaggevend bij het aanvaarden of niet van een specifiek risico, de tarifering en de omvang van de aangeboden dekking.
Deze criteria kunnen eveneens een rol spelen bij de evaluatie van het risico tijdens de duur van het verzekeringscontract (wijziging, vermindering, verzwaring of opzegging).

Segmentatiecriteria

Familiale Burgerlijke Aansprakelijkheid

Aanvaarding Tarifering Omvang Waarborg
Adres van de verzekeringnemer
De verzekeringnemer moet zijn gebruikelijke woonplaats in België hebben.
Ja
Persoonlijke situatie van de verzekeringnemer
De verzekeringnemer maakt deel uit van een gezin of is alleenstaande.
Ja
Paardachtigen
Het aantal verzekerde paardachtigen kan een impact hebben op de tarifering.
Ja
Antecedenten
Het aantal schadegevallen uit het verleden en de omstandigheden van die vorige schadegevallen zijn indicatoren om de kans op toekomstige schadegevallen beter in te schatten.
Ja
Opzegging van een contract door onze maatschappij of een andere verzekeraar
Dit criterium wordt gebruikt omdat deze risico’s een hogere frequentie van schadegevallen kunnen hebben.
Ja
Betwiste Zaken
Een procedure die werd opgestart tegen de verzekeringnemer ten gevolge van wanbetaling kan een impact hebben op de beoordeling van het risico en de aanvaarding ervan.
Ja

Bereken uw premie familiale verzekering

Veranderen van verzekering? Dat kan eenvoudig. Onderschrijf vandaag nog een contract bij Partners Verzekeringen en zeg uw huidige verzekering op met behulp van de voorbeeld opzegbrief.
Uw nieuwe contract vangt automatisch aan op het moment dat het oude ten einde loopt.