Home

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten.

Wij streven altijd naar een optimale dienstverlening voor onze verzekerden.
Mocht u toch ontevreden zijn over iets, kunt u ons dat laten weten.
Elke reactie van onze verzekerden is voor ons een kans om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren en zo beter aan uw noden te voldoen.

Voor wie?

Iedereen, zowel kandidaat-verzekeringnemers als verzekeringnemers, verzekerden, begunstigden en benadeelde derden.

Hoe kunt u uw ontevredenheid uiten?

1. Eerste reflex: uw gebruikelijke contactpersoon

Onze verzekerden moeten vanaf het eerste teken van ontevredenheid de nodige aandacht krijgen: uw verzekeringsadviseur in het agentschap, de beheerder van uw schadegeval of elke andere contactpersoon in de onderneming zal voor de eerste opvang van uw klacht zorgen en proberen uw ontevredenheid weg te nemen met de gepaste toelichtingen of beheersdaden.
In de meeste gevallen komen we tot een oplossing in het kader van de normale beheersprocedure en bezorgt uw gebruikelijke contactpersoon u alle gewenste informatie.

2. Bent u niet tevreden over deze eerste interventie?

Wanneer uw gebruikelijke contactpersoon geen bevredigende oplossing kan vinden in het kader van het normale beheer van de overeenkomst, of wanneer u de rechtstreekse interventie wenst van de Verantwoordelijke voor het Klachtenbeheer van de onderneming, kunt u bij die verantwoordelijke een klacht indienen met het oog op een oplossing of meer uitleg.

U kunt uw klacht naar hem sturen:

  • Via de post :
    Partners Verzekeringen
    Verantwoordelijke voor het Klachtenbeheer
    Koning Albert II-laan 2
    1000 Brussel
  • Via e-Mail : complaints@Partners.be

De behandeling van uw vraag

De Verantwoordelijke voor het Klachtenbeheer zal uw situatie snel en in alle objectiviteit onderzoeken.
Hij verbindt zich ertoe u een definitief antwoord te geven binnen een maximumtermijn van 1 maand na ontvangst van uw klacht.
Als het niet mogelijk is om binnen die termijn een definitief antwoord te geven, laten wij u schriftelijk weten welke elementen eventueel nader onderzocht moeten worden.

Blijft u het oneens ondanks ons definitieve antwoord?

Indien u niet tevreden bent over het schriftelijke antwoord van de onderneming of over de behandeling van uw klacht, of wanneer u zijn rechtstreekse interventie wenst, kunt u zich tot de Ombudsman van de Verzekeringen wenden.
Deze bemiddelingsdienst onderzoekt geschillen tussen een consument en een verzekeringsonderneming.

Gegevens van de Ombudsman van de Verzekeringen:

Ons beleid inzake klachtenbeheer

Partners Verzekeringen heeft een beleid inzake klachtenbeheer opgesteld, zodat we u een eerlijke, onafhankelijke en efficiënte behandeling van uw klachten kunnen verzekeren.
Hiernaast vindt u een beknopte, duidelijke, nauwkeurige en bijgewerkte versie van ons beleid inzake klachtenbeheer: Beleid inzake klachtenbeheer

Begin pagina