Mobiliteit Segmentatiebeleid Scoot' & Bike

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid motorrijtuigen

Hieronder vindt u een overzicht van de segmentatiecriteria waarmee wij rekening houden bij de beoordeling van een risico Burgerlijke Aansprakelijkheid motorrijtuigen. Deze criteria zijn doorslaggevend bij het aanvaarden of niet van een specifiek risico, de tarifering en de omvang van de aangeboden dekking. Deze criteria kunnen eveneens een rol spelen bij de evaluatie van het risico tijdens de duur van het verzekeringscontract (wijziging, vermindering, verzwaring of opzegging).

SEGMENTATIECRITERIA

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Aanvaarding Tarifering Omvang Waarborg
Leeftijd van de bestuurders
Dit criterium kan een impact hebben op het aantal schadegevallen en op de ernst ervan.
Oui Oui
Adres van de verzekeringnemer
De omgeving (platteland of stad) beïnvloedt de blootstelling aan het risico op ongevallen. Wij verzekeren bovendien enkel risico’s in België conform onze erkenning voor de BA-verzekering motorrijtuigen.
Oui Oui
Kenmerken van het voertuig
De kenmerken van het voertuig (merk, model, vermogen, snelheid, brandstof, verzekeringswaarde...) maken het mogelijk het gedrag van de bestuurder en het potentieel gevaar, welke beiden een invloed hebben op de ernst van schadegevallen, in te schatten.
Oui Oui Oui
Gebruik van het voertuig (gebruik, kilometerstand...) en beroep van de verzekeringnemer
Het gebruik van het voertuig (privé of professioneel) evenals het aantal afgelegde kilometers beïnvloeden het risico. Zo kunnen bepaalde types van professioneel gebruik onderhevig zijn aan een groter aantal schadegevallen.
Oui Oui Oui
Verzekeringspakket van de verzekeringnemer bij onze maatschappij
De afwezigheid van een vooraf bestaande relatie met de verzekeringnemer kan een impact hebben op het gerechtvaardigd vertrouwen van de verzekeraar. De verzekeringscontracten evenals schadewaarborgen auto’s, die al afgesloten werden door de verzekeringnemer, geven een overzicht van de algemene schade en verminderen het risico op fraude.
Oui Oui
Opzegging van een contract door onze maatschappij of een andere verzekeraar of een risico verzekerd door het Tarificatiebureau
Deze criteria stellen ons in staat om het risico en de aanvaarding ervan in te schatten.
Oui
Betwiste Zaken
Een procedure die werd opgestart tegen de verzekeringnemer ten gevolge van wanbetaling kan een impact hebben op de beoordeling van het risico en de aanvaarding ervan.
Oui

Vraag een offerte

Veranderen van verzekering? Dat kan eenvoudig. Onderschrijf vandaag nog een contract bij Partners Verzekeringen en zeg uw huidige verzekering op met behulp van de voorbeeld opzegbrief.
Uw nieuwe contract vangt automatisch aan op het moment dat het oude ten einde loopt.