My Partners Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie

Bescherm uw persoonlijke informatie en uw computer | Veiligheid van de website | Woordenschat

Antivirus

De software dewelke geïnstalleerd wordt op de computer teneinde hem te beschermen tegen verschillende virussen. De anti-virus software scant de gedownloade documenten, de e-mails en hun bijgevoegde stukken, hij isoleert en vernietigt het gededecteerde virus.

Elektronische veiligheidscertificaat

Clé transmise à votre navigateur internet lors d'une connexion via le protocole de sécurité SSL afin de sécuriser la consultation d'un site internet.

Trojaans paard

Informatica virus met als doel een opening te creëren in de computer teneinde derden toe te laten toegang te verlenen tot de gegevens van deze computer, deze te wijzigen of te vernietigen. De paarden van Troje worden in het algemeen gebruikt om persoonlijke informatie om te leiden op de geïnfecteerde computer, of om er de controle van over te nemen teneinde andere schade toe te brengen.

Klein bestand geplaatst in het tijdelijk geheugen van uw internetbrowser of geregistreerd op uw computer tijdens de verbinding met bepaalde internetsites. Hij heeft tot doel om u te herkennen bij de overgang van de ene pagina naar de andere op dezelfde site; het kan eveneens dienen om uw voorkeuren te registreren op de site.

Firewall

In het Engels Firewall: software dewelke een computer beschermt tegen eventuele indringers komende van het internet. Hij reageert door de binnenkomende of buitengaande gegevens komende van of gaande naar het Internet te filteren.

Http(s)

Acroniem voor HyperText Transfer Protocol. Het betreft een internetprotocol dat de overdracht van files toelaat, voornamelijk webpagina's geschreven in HTML, Acroniem voor HyperText Transfer Protocol. Het betreft een internetprotocol dat de overdracht van files toelaat, voornamelijk webpagina's geschreven in SSL).

Internetbrowser

Software die toelaat te surfen op het internet en webpagina's te bekijken. De meest gebruikte browsers zijn Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari en Opera.

Pharming

Pharming is een aanverwante techniek die dezelfde doelstelling heeft als phishing: internetgebruikers omleiden naar een site van computerkrakers die lijkt op de site die de internetgebruiker voor ogen had, zodat er confidentiële gegevens (identificatiegegevens, paswoord, persoonlijke gegevens, etc.) kunnen ontfutseld worden met oplichting als doel.

Pharming dwingt vaak tot de voorafgaande installatie van een virus op de computer van de internetgebruiker. In tegenstelling tot de phishing techniek, voert de internetgebruiker het adres van de originele site correct in in de browser, maar het virus in zijn computer leidt hem buiten zijn medeweten om naar de nagemaakte site.

Phishing of lokaas

Soort informatica aanval teneinde de internetgebruiker om te leiden naar een site voor computerhackers gelijkaardig aan de site dewelke de internetgebruiker voor ogen had teneinde vertrouwelijke informatie (gebruikers id, paswoord, persoonlijke gegevens, enz.) te ontfutselen met oplichting als doel, door zich voor te doen als een onderneming of een vertrouwensorganisatie.

De phishing aanvallen worden in het algemeen gerealiseerd door verzending van e-mails dewelke een link bevatten naar de valse site.

Spam

Soortnaam gegeven aan de e-mails, voornamelijk met publiciteitsdoeleinden en dewelke niet werden gevraagd door de bestemmeling. Teneinde de strijd aan te binden tegen de ontvangst van spam, is het mogelijk om anti-spam software op de computer te installeren.

SSL

Secure Socket Layers (SSL) is een beveiligingswijze van uitgewisselde informaties tussen een server verbonden aan het internet en de internetgebruiker. Een internet verbinding dewelke de SSL methode gebruikt is gekenmerkt door dat https zichtbaar is in de adreszone van de browser, alsook door de aanwezigheid van een hangslot of een sleutel in één van de hoeken van de browser.

Besturingssysteem

Geheel van programma's dewelke uw computer toelaten te functioneren door een link te leggen tussen de hardware en de software dewelke u gebruikt. De meest verspreide besturingssystemen zijn Windows (Microsoft), MacOS (Apple) en Linux.

Vorm

Soort informaticavirus dewelke zich kan verspreiden over het netwerk. Hij plant zich voornamelijk voort per mail via de contacten in het adresboek opgenomen in de e-mail toepassing van de geïnfecteerde computer.

Virus

Informaticaprogramma's voornamelijk opgenomen in bijgevoegde stukken bij e-mails of bij gedownloade documenten dewelke bestemd zijn om uw computer te beschadigen en zijn programma's te wijzigen, aan te tasten of te vernietigen.

Begin pagina